• Легализација објеката по новом Закону (из 2015.)

  • 5

  • Геометар Јагодина, услуге легализације објеката Србија

Геодезија Про

„Геодезија ПРО“ се може похвалити богатом референц листом, задовољним клијентима, као и новим клијентима са којима сарађујемо на обострано задовољство. Геодетске услуге пружамо на територији целе Србије.

Користимо географски положај Јагодине, у срцу Србије, што нам помаже да у сваки део Србије стигнемо у најкраћем року и са приличном лакоћом. Регион Поморавља (Јагодина, Ћуприја, Параћин, Деспотовац, Рековац и Свилајнац) се подразумева. Такође суседне општине (Ражањ, Варварин, Ћићевац, Сталаћ, Баточина, Лапово) су места где се често могу видети наша возила и наше екипе.

Територија града Београда нам такође није страна…

Поменућемо неке од наших сталних клијената:

» Високоградња Инжењеринг доо,
» ЈП Србија Гас,
» ЈП Дирекција за Изградњу града Јагодине,
» ЈП Србија Шуме,
» Zoo Park – Јагодина,
» YUHOR ад,
» ПП Гиље Гас,
» Морава Гас – Јагодина,
» Рио Експорт – Ћуприја,
» Arh. Biro DS Design – Ћуприја,
» Кровоградња – Београд,
» Коларевић Коп – Јагодина,
» VIBAC BALCANI – Vibac S.p.A. ITALY